Doğrucu Davut

(Doğrucu) Davut (Sonar), geliştirdiğimiz Java yazılımların kodlarını belirli yazım kurallarına göre inceler, kalitesini belirli bir düzeyin üzerinde tutmamızı sağlar.

Kodu analiz ederek kodun kaç satır olduğu, sınıf sayısı, kaç kere (sürüm takip sisteminde) revize edildiği, tekrar eden kod parçaları, kod içinde yorum yüzdesi ve daha nice özellikleri gözümüz önüne serer.

Bulduğu hataları raporlamakla kalmayıp, nasıl düzeltileceğini de yazar ve düzeltilene kadar da kafamızın etini yer.