İşlerGüçler

Her bir yapılan çalışma, birbirinden ayrılabilecek, başı ve sonu belli, angarya olmayacak en küçük parçasına kadar bölünüyor ve birer “iş” halinde yazılıyor. İşler birbirleriyle ilişkilendiriliyor, bazı işlerin daha küçük olan “birimiş”leri açılıyor.

Daha sonra bu işler uygun bir kişilere atanıyor. İş “Taze” (hiç dokunulmamış) durumundan başlayıp “Kapandı” aşamasına kadar adım adım ilerliyor. İş yapılırken bunu herkes takip edebiliyor, anında müdahale ederek görüşlerini yazabiliyor.

Hem projenin gelişimi adım adım herkes tarafından izlenip, yorumlanabiliyor; hem de projenin sadece sonucu değil, süreci de belgelenmiş oluyor. Hangi çalışmayı kimin, neden, ne zaman yaptığını istediğimiz zaman dönüp inceleyebiliyoruz.

İşlerGüçler, wiki adını verdiğimiz bir belgeleme aracını da beraberinde taşıyor. Projelerle ilgili yazdığımız belgeleri de ilgili projenin İşlerGüçler içindeki wiki alanına yerleştiriyoruz. İşlerle wiki sayfalarını bağlantılandırıyoruz.